പത്താം ക്ലാസിലെ അറബി കവിതകൾകവിത ആലപിച്ച പ്രൈമറി  അധ്യാപകരായ തിരുവനന്തപുരം, പാലോട് സബ് ജില്ലയിലെ നസീം സർ, മലപ്പുറം വണ്ടൂർ സബ്ജില്ലയിലെ നജ്മുദ്ധീൻ സർ, കൊണ്ടോട്ടി സബ് ജില്ലയിലെ മൻസൂർ സർ  എന്നിവർക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു 

യൂടൂബ് ലിങ്കുകൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment (0)