ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷാ നടത്തൂന്നതിന് സഹായകരമായ ചോദ്യങ്ങള്‍


തയ്യാറാക്കിയത് കല്‍പകഞ്ചേരി ജി വി എച്ച് എസിലെ അധ്യാപകരായ ഹാരിസ് മാസ്റ്റര്‍, അബ്ദുല്‍ ലത്തീഫ് വി , മുനീറ ടീച്ചര്‍.

Post a Comment (0)