എട്ടാം ക്ലാസ്സ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം - സമ്പദ്ശാസ്ത്ര ചിന്തകള്‍ - ഷോര്‍ട്ട് നോട്ട്സ് - മലയാളം മീഡിയം)എട്ടാം ക്ലാസ്സ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ സമ്പദ്ശാസ്ത്ര ചിന്തകള്‍ എന്ന പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഷോര്‍ട്ട് നോട്ട്സ് (മലയാള മീഡിയം)ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഫസലു റഹ്‌മാന്‍ എ. കെ.
ശ്രീ ഫസല്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദി.....
CLICK HERE TO DOWNLOAD SOCIAL SHORT NOTES - ECONOMIC THOUGHTS(MALAYALAM MEDIUM)
Post a Comment (0)