ശിശുദിന പോസ്റ്ററുകൾ
ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളിൽ പതിക്കാവുന്ന അത്യപൂർവ്വ ഫോട്ടോകളടങ്ങിയ മനോഹരമായ പോസ്റ്ററുകൾ. എ4 /എ 3 യിൽ പ്രിൻറെടുത്ത് പതിക്കാവുന്നതാണ്.

Click Here നെഹ്‌റു ക്വിസ്

നെഹ്‌റു ക്വിസ്


തയാറാക്കിയത്: ശ്രീമതി. തസ്നിം ഖദീജ, ജി.എൽ.പി.എസ് കാരാട്


https://youtu.be/eyBAbp6yvkw
Post a Comment (0)