അറബിക് ഡേ പോസ്റ്ററുകൾ

അന്താരാഷ്‌ട്ര അറബി ഭാഷാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്  സ്കൂളുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാവുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ 

 തയ്യാറാക്കിയത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തിരുവള്ളൂർ ഗവ.എൽ.പി.എസ് അധ്യാപകൻ അനീസ് കരുവാരകുണ്ട്

Post a Comment (0)