2019-20 അധ്യയന വർഷത്തിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതംപുതിയ ഒരു വിദ്യാലയ വര്‍ഷം കൂടി തുടങ്ങുകയാണ്
പുതിയ ക്ലാസ് മുറികള്‍, പുതിയ പാഠങ്ങള്‍
പുതിയ അധ്യാപകര്‍....


രണ്ടു മാസത്തെ വെക്കേഷന് ശേഷം തിരിച്ചു സ്‌കൂളില്‍ പോകുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും...പുതിയ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും EduKsd ഒരു നല്ല അധ്യയന വര്‍ഷവും ആശംസിക്കുന്നു...
Post a Comment (0)