കേരളപ്പിറവി ക്വിസ്സ് 2020 Kerelapiravi Quiz 2020
കേരള പിറവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളുകളിലും മറ്റ് സംഘടനകളും നടത്തുന്ന ക്വിസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഏറെ ഉപകാരം പ്രദമായ എൽപി,യുപി,ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള രണ്ട് വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു.ഗുരുസമഗ്ര ബ്ലോഗ് ടീം 
Post a Comment (0)