തപാൽ ദിന ക്വിസ് l Postal Day Quiz 2020
തപാൽ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും  ഉൾപ്പെടുന്ന ക്വിസ് വീഡിയോ രൂപത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി EduKsd ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്  വയനാട് ജില്ലയിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  മൻസൂർ ടി കെ സര്‍. സാറിന്  ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു


Join Our Whatsapp Group Click Here

Post a Comment (0)