സ്വാതന്ത്രദിന ക്വിസ്, പ്രസംഗം & ദേശഭക്തിഗാനം Independence Day Quiz, Speech & Patriotic Songസ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും  ഉൾപ്പെടുന്ന ക്വിസ് , പ്രസംഗം & ദേശഭക്തിഗാനം വീഡിയോ രൂപത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി EduKsd ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്  വയനാട് ജില്ലയിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  മൻസൂർ ടി കെ സര്‍. സാറിന്  ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു1 Comments

Post a Comment